Witamy

KONAR 1 - ujeżdżalnia koni

        FUNKCJA OBIEKTU

Projekt przedstawia halę o konstrukcji stalowej, której podstawowym założeniem funkcjonalnym jest ujeżdżalnia koni. Niemniej obiekt doskonale nadaje się na inne funkcje takie jak:

- magazyn

- wiata

- stodoła

 

        PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE DLA OBIEKTU

        Parametry geometryczne:

Powierzchnia użytkowa

820

[ m2 ]

 

 

Szerokość konstrukcyjna hali

20,00

[ m ]

 

 

Długość konstrukcyjna hali

41,00

[ m ]

 

 

Rozstaw ram

3,5+6x5,5+3,5

[ m ]

 

 

Wysokość hali w okapie

5,35

[ m ]

 

 

Wysokość hali w kalenicy

7,20

[ m ]

 

 

Wysokość użytkowa hali

4,50

[ m ]

 

 

Spadek połaci dachowej

10,00

[ o ] =

17,6

[ % ]

          Zakres położenia obiektu:

obciążenie śniegiem wg normy PN-80/B-02010/Az1:2006

strefa: 1 ; 2 lub 3

obciążenie wiatrem wg normy PN-B-02011:1977/Az1:2009

strefa: I lub II

 
         PLIKI PDF DO POBRANIA 
 

UJEZDZALNIA_karta katalogowa projektu.pdf

UJEZDZALNIA_opis techniczny.pdf

UJEZDZALNIA_przekrój hali.pdf

UJEZDZALNIA_rzut hali.pdf

UJEZDZALNIA_rzut konstrukcji dachu.pdf

UJEZDZALNIA_przedmiar robót.pdf

UJEZDZALNIA_Tabela Elementow Scalonych 2011 04 04.pdf

 

         ZAPYTAJ O KOSZT PROJEKTU

  www.konar.eu/kontakt_form.html