Witamy

KONAR 2 - budynek biurowy z halą

         FUNKCJA OBIEKTU

Projekt przedstawia budynek administracyjno-socjalny z halą magazynową. Obiekt doskonale nadaje się na inne funkcje takie jak:

- budynek administracyjno-socjalny z halą produkcyjno-magazynową

- budynek administracyjno-socjalny z halą warsztatową

 

        PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE DLA OBIEKTU

          Parametry geometryczne:

Powierzchnia użytkowa biura

307

[ m2 ]

 

 

Liczba kondygnacji biura

2

 

 

 

Powierzchnia użytkowa hali

427

[ m2 ]

 

 

Szerokość konstrukcyjna hali                           

15,00

[ m ]

 

 

Długość konstrukcyjna hali

30,00

[ m ]

 

 

Rozstaw ram

3,9+5x4,25+3,9

[ m ]

 

 

Wysokość hali w okapie

5,58

[ m ]

 

 

Wysokość hali w kalenicy

7,00

[ m ]

 

 

Wysokość użytkowa hali

4,8

[ m ]

 

 

Spadek połaci dachowej

10,00

[ o ]  =

17,6

[ % ]

Możliwość montażu suwnicy

3,2

t

 

 

 

          Zakres położenia obiektu:

obciążenie śniegiem wg normy PN-80/B-02010/Az1:2006

strefa: 1 ; 2 lub 3

obciążenie wiatrem wg normy PN-B-02011:1977/Az1:2009

strefa: I lub II

           

PLIKI PDF DO POBRANIA

 

01_Karta katalogowa projektu_KONAR2.pdf

02_Opis techniczny projektu_KONAR2.pdf

03_Rzut hali_KONAR2.pdf

04_Rzut dachu_KONAR2.pdf

05_Przekrój hali_KONAR2.pdf

06_A_Biurowiec_KONAR2_PRZEDMIAR.pdf

06_B_Hala_KONAR2_PRZEDMIAR.pdf

07_A_Biurowiec_KONAR2_Tabela_Elementów Scalonych_2011 04 04.pdf
07_B_Hala_KONAR2_Tabela_Elementów Scalonych_2011 04 04.pdf

         

      ZAPYTAJ O KOSZT PROJEKTU

  www.konar.eu/kontakt_form.html