Witamy

KONAR 3 - hala z suwnicą

          FUNKCJA OBIEKTU

Projekt przedstawia halę o konstrukcji stalowej, ramowej z suwnicą natorową o maksymalnym udźwigu 6,3 tony. Obiekt przeznaczony jest do eksploatacji jako:

- hala produkcyjna

- hala magazynowa

Hala może stanowić element rozbudowy istniejącego zakładu przemysłowego lub po wyposażeniu w część socjalną dla pracowników – stanowić samodzielny zakład produkcyjny lub obiekt magazynowy.

 

        PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE DLA OBIEKTU

           

         Parametry geometryczne:                                                     

 

Powierzchnia użytkowa hali

800

[ m2 ]

 

 

Szerokość konstrukcyjna hali                           

20,00

[ m ]

 

 

Długość konstrukcyjna hali

40,00

[ m ]

 

 

Rozstaw ram

5,0+5x6,0+5,0

[ m ]

 

 

Wysokość hali w okapie

8,83

[ m ]

 

 

Wysokość hali w kalenicy

9,57

[ m ]

 

 

Wysokość użytkowa hali

7,58

[ m ]

 

 

Spadek połaci dachowej

4,0

[ o ]  =

7,0

[ % ]

Możliwość montażu suwnicy

6,3

t

 

 

 

          Zakres położenia obiektu:

obciążenie śniegiem wg normy PN-80/B-02010/Az1:2006

strefa: 1 ; 2 lub 3

obciążenie wiatrem wg normy PN-B-02011:1977/Az1:2009

strefa: I lub II

 

  PLIKI PDF DO POBRANIA

 

01_Karta katalogowa projektu_KONAR3.pdf – w opracowaniu

02_Opis techniczny projektu_KONAR3.pdf – w opracowaniu

03_Układ śrub fundamentowych_KONAR3.pdf – w opracowaniu

04_Rama główna hali w osi 3_KONAR3.pdf

05_Konstrukcja ścian podłużnych_KONAR3.pdf

06_Rzut konstrukcji dachu_KONAR3.pdf

07_Elewacje_KONAR3.pdf

08_Przedmiar_KONAR3.pdf

09_Tabela Elementow Scalonych_KONAR3 2011 04 04
 

           

ZAPYTAJ O KOSZT PROJEKTU

  www.konar.eu/kontakt_form.html

 

 

WIZUALIZACJE I ZDJĘCIA