Witamy

KONAR 4 - budynek biurowy z halą

    FUNKCJA OBIEKTU

Projekt przedstawia budynek biurowy z cześcią socjalną wraz z halą magazynową. o konstrukcji stalowej. Obiekt doskonale nadaje się na inne funkcje takie jak:

- budynek biurowy z częscią socjalną z halą produkcyjną

- budynek biurowy z częscią socjalną z halą produkcyjno-magazynową

- budynek biurowy z halą magazynową (dystrybucja, logisytka)

 

        PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE DLA OBIEKTU

          Parametry geometryczne:

Powierzchnia użytkowa biura

413,5

[ m2 ]

 

 

Liczba kondygnacji biura

2

 

 

 

Powierzchnia użytkowa hali

658,8

[ m2 ]

 

 

Szerokość konstrukcyjna hali                           

18

[ m ]

 

 

Długość konstrukcyjna hali

36,4

[ m ]

 

 

Rozstaw ram

5,2

[ m ]

 

 

Wysokość hali w okapie

7,0

[ m ]

 

 

Wysokość hali w kalenicy

7,98

[ m ]

 

 

Wysokość użytkowa hali

min. 6,0

[ m ]

 

 

Spadek połaci dachowej

5,71

[ o ] =

10

 

[ % ]

         

 

          Zakres położenia obiektu:

obciążenie śniegiem wg normy PN-80/B-02010/Az1:2006

strefa: 1 ; 2 lub 3

obciążenie wiatrem wg normy PN-B-02011:1977/Az1:2009

strefa: I lub II

           

PLIKI PDF DO POBRANIA - w przygotowaniu

01_Karta katalogowa projektu_KONAR4.pdf

02_Opis techniczny projektu_KONAR4.pdf

03_Rzut hali_KONAR4.pdf

04_Rzut dachu_KONAR4.pdf

05_Przekrój hali_KONAR4.pdf

06_A_Biurowiec_KONAR4_PRZEDMIAR.pdf

06_B_Hala_KONAR4_PRZEDMIAR.pdf         

      ZAPYTAJ O KOSZT PROJEKTU

  www.konar.eu/kontakt_form.html