Witamy

 

 

ZAWARTOŚC PROJEKTU

 

 

Szczegółowa zawartość projektu typowego ofertowanego przez Pracownię Projektową KONAR przedstawiona jest w

 

karcie katalogowej projektu

 

Wszystkie ofertowane projekty są autorskimi opracowaniami zespołu Pracowni Projektowej KONAR.

 

Projekty autoryzowane są przez projektantów oraz projektantów sprawdzających posiadających stosowne uprawnienia oraz aktualną przynależność do izby zawodowej. Do projektu dołączone są poświadczone kopie uprawnień zawodowych oraz poświadczenie przynależności do izby zawodowej i posiadania wynikającego z niej ubezpieczenia.

Projekt typowy wymaga adaptacji w zakresie wskazanym w załaczniku:

 

KONAR wytyczne dla adaptacji projektu.pdf

 

Standardowa zawartość projektu:

 

TOM I

 

Projekt Architektoniczno-Budowlany:

- branży architektonicznej

- branży konstrukcyjnej

- branży sanitarnej

- branży elektrycznej

 

Każde opracowanie składa się z:

1. Strona tytułowa.
2. Spis zawartości projektu.
3. Opis techniczny.
4. Oświadczenia.
4.1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
4.2 Potwierdzone kopie zawodowych uprawnień projektanta i sprawdzającego.
4.3 Potwierdzone kopie przynależności projektanta i sprawdzającego do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
5. Rysunki

 

TOM II - Projekt Wykonawczy - Konstrukcje Fundamentów / Elementy żelbrtowe.

 

UWAGA - projekt ten wymaga adaptacji do lokalnych warunków geotechnicznych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń.


TOM III - Projekt Wykonawczy -  Konstrukcje Stalowe.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty wykonawcze konstrukcyji składają się z rysunków wykonawczych, warsztatowych oraz zestawień materiałów dla poszczególnych elementów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dla opracowanych przez siebie projektów typowych Pracownia Projektowa KONAR deklaruje atrakcyjną ofertę wykonania wielobranżowego Projektu Budowlanego zawierającego po za zawartością projektu typowego:

- Projekt Zagospodarowania Terenu

- Projekt Drogowy

- Opracowania Środowiskowe (decyzja Środowiskowa, Operat Wodno-Prawny)

- Uzgodnienia z rzeczoznawcami (BHP, p.poż. , sanitarny)

 

Wycena i wykonanie Projektu Budowlanego może nastąpić na wniosek inwestora po przedstawieniu poniżej wskazanych opracowań:

 

- Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania dla inwestycji, (Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu)

- Mapa do celów projektowych.

- Badania Geotechniczne Gruntu.

- Warunki gestora sieci na dostarczenie energii.

- Warunki gestora sieci na dostarczenie wody.

- Warunki odprowadzenia ścieków.

- Warunki odprowadzenia wód opadowych

- Warunki zaopatrzenia w ciepło.

- Warunki zjazdu na drogę publiczną.